Varför tillkommer det 20 kronor vid köp i Svemo TA?

De 20 kronor som tillkommer vid alla ekonomiska transaktioner i Svemo TA är en serviceavgift som oavkortat går till att finansiera underhåll och vidareutveckling av systemet.

Feedback and Knowledge Base