Jag har glömt lösenordet eller kommer inte ihåg vilken e-post jag registrerade i min profil. Vad gör jag nu?

Skicka fullständiga personuppgifter, postadress och den mailadress du vill lägga in på din profil till ta@svemo.se

Gäller ärendet enbart förlorat lösenord klickar du på fliken "Glömt lösenord" på ta.svemo.se

Feedback and Knowledge Base