Hur byter jag e-postadress?

För att byta e-post adress i din profil så måste du kontakta din klubb så att de kan uppdatera dina uppgifter i
klubbens medlemsregister i Idrott online. Efter att klubben har uppdaterat dina uppgifter så uppdateras din profil i svemo TA inom 30 min.

Om du har tillgång till din profil i Idrott online så kan du även ändra kontaktuppgifter själv.
Idrott online hittar du på följande adress https://idrottonline.se/

All information i Din Svemo TA profil hämtas ifrån klubbens medlemsregister i Idrott online. 

Feedback and Knowledge Base