Jag är förälder och jag vill använda samma e-postadress till flera av mina barn, går det?

Ja, det går bra. Viktigt att komma ihåg är att man kan inte använda e-postadressen som användarnamn. Man måste då använda personnummer eller ID/Profilid som användarnamn.

Feedback and Knowledge Base