Hur ser betalningsrutinerna ut till arrangör för de anmälningsavgifter som kommer in via Svemo TA?

Utbetalningar av inbetalda anmälningsavgifter genom Svemo TA kommer att göras till arrangör vanligtvis en gång per vecka genom en preliminär utbetalning. Preliminär utbetalning innebär att förbundet kommer att betala ut 80 % av inbetalda anmälningsavgifter veckovis innan tävlingen. Varje utbetalning har ett unikt referensnummer, med hjälp av referensnumret kan arrangören se exakt vad som är utbetalt från förbundet.
 
20 % av anmälningsavgifterna kommer förbundet tillfälligt att behålla för att täcka eventuella återbetalningar av anmälningsavgifter vid avanmälan. Återbetalningar av anmälningsavgifter kommer att skötas av Svemo TA.
 
Vid genomförd/avslutad tävling ska domaren/supervisor godkänna tävlingen i Svemo TA genom att aktivera funktionen ”Ansök om godkännande av tävling/resultat”.
 
Nästkommande vecka kommer förbundet att göra en slutavräkning på tävlingen där eventuella sena anmälningsavgifter samt de 20 % av anmälningsavgiften förbundet behåller, efter avdrag av eventuella återbetalningar, att betalas ut till arrangören. När tävlingen därmed är godkänd och avslutad kan inga återbetalningar göras genom Svemo TA, eventuella återbetalningar till förare får då ske av arrangören.

Feedback and Knowledge Base