Jag ska logga in i Svemo TA för att redigera i medlemsregistret men ser inte de flikar jag behöver se. Vad beror det på?

Systemet är behörighetsstyrt med hjälp av olika roller som du kan ha i systemet. Kontrollera med din klubbs IdrottOnline-ansvarige att du fått rollen "Administratör TA" på din profil.

Feedback and Knowledge Base